Forsiden

Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Arbeidstidsutvalget ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe og består av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked. Utvalget ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 15. august 2014.

Utvalget leverte sin utredning 6. januar 2016 kl. 11.00.

Arbeidstidsutvalgets utredning er sendt på høring. Les og svar på høringen her (regjeringen.no)

Se overrekkelsen og presentasjonen av utredningen i nett-tv (regjeringen.no)
Les Arbeidstidsutvalgets NOU her (regjeringen.no)

Pressemelding om oppnevningen av utvalget