Kontaktinformasjon

Postadresse:

Arbeidstidsutvalget
Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep 0030 Oslo

Telefon: 22 24 69 01

Send e-post til postmottak@asd.dep.no