Arbeidstidsutvalget ønsker å få innspill og forslag til sitt arbeid. Nedenfor finner du innspill som har kommet inn til utvalget.

Innspill til Arbeidstidsutvalget

Innspill fra Virke, januar 2015: Nyttårsforsetter for Arbeidstidsutvalget (PDF)

Innspill fra Finans Norge, februar 2015: Flere bør få unntak fra arbeidstidsreglene (PDF)

Innspill fra Norges rederiforbund, mars 2015: informasjon om arbeidstid og arbeidstidsregulering i petroleumssektoren (PDF)

Norsk olje og gass, mars 2015: arbeidstid og arbeidstidsregulering i petroleumssektoren (PDF)

Innspill fra IndustriEnergi, mars 2015: informasjon om arbeidstid og arbeidstidsregulering i petroleumsvirksomheten (PDF)

Innspill fra Virke, mars 2015: Små virksomheter med store behov (PDF)

Fellesinnspill til utvalget fra LO, Unio, YS og Akademikerne, april 2015: forskriftsregulering av unntak fra hviletidsbestemmelser (PDF)

Innspill fra SAFE, april 2015: oversikt over arbeidstidsordninger i petroleumsektoren (PDF)

Innspill fra Spekter, april 2015: Hvem skal styre arbeidstiden? (PDF)

Innspill fra Virke, april 2015: Tariffavtaler (PDF)

Innspill fra Virke, mai-juni: Hvem skal omfattes av arbeidstidsreglene? (PDF)

Innspill fra FFO til Arbeidstidsutvalget, august 2015: Arbeidstid som tilrettelegging for funksjonshemmede og kronisk syke (PDF)

Innspill fra Spekter, august 2015: Fremtidens kompetansebehov (PDF)

Innspill fra Virke, oktober 2015: Arbeidstidsregler og bakenforliggende hensyn (PDF)

Innspill fra statsansatt, november 2015: bemanning mm. (PDF)

Innspill fra Virke, november 2015: oppsummering (PDF)