Referansegruppen

Det er opprettet en referansegruppe for Arbeidstidsutvalget der de åtte største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i arbeidslivet er fast representert.

Referansegruppens faste medlemmer er følgende:

  • LO: Wenche Irene Thomsen (rådgiver)
  • NHO: Elisabeth Lea Strøm (advokat)
  • Unio: Henrik Dahle (fagsjef/advokat)
  • KS: Hanne Børrestuen (spesialrådgiver)
  • YS: Ørnulf Kastet (advokat)
  • Virke: Inger Lise Blyverket (leder Arbeidslivspolitikk) / Stian Sigurdsen (seniorrådgiver)
  • Akademikerne: Nina Sverdrup Svendsen (utredningssjef)
  • Spekter: Anne Turid Wikdahl (arbeidslivsdirektør)

Utvalget vil ha jevnlige møter med referansegruppen, blant annet for å orientere om sitt arbeid, herunder aktuelle temaer, fremdrift etc., i tillegg til at partene får mulighet til å komme med innspill til utvalget. For at utfordringer/problemstillinger mv. fra hele arbeidslivet skal bli belyst, har utvalget oppfordret til at også hovedorganisasjonenes underliggende forbund og foreninger, samt lokale tillitsvalgte blir involvert på egnet
måte.

Utvalget vil dessuten vurdere å invitere representanter fra andre arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner til enkelte av referansegruppens møter dersom det er temaer/utfordringer mv. som er særlig aktuelle for disse.

Referansegruppens møte 6. februar 2015

Tema for møtet var ”Hvem skal være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene?”. Arbeidstidsutvalgets sekretariat innledet om temaet, som ble etterfulgt av en diskusjon i referansegruppen.

I tillegg til referansegruppens faste medlemmer, deltok Finans Norge v/ advokat Nils P. Brahde og NITO v/ advokat Kirsten Rydne på dette møtet.

Referansegruppens møte 13. april 2015

Tema for møtet var ”Hvem bør bestemme organiseringen av arbeidstiden?”.

Arbeidstidsutvalgets sekretariat innledet om temaet, som ble etterfulgt av en diskusjon i referansegruppen.

Referansegruppens møte 14. august 2015

Tema for møtet var utkast til faktabeskrivelse i utvalgets rapport.