Mange av de innledningene som har blitt holdt på møtene til Arbeidstidsutvalget vil bli lagt ut her.

Arbeidstidsutvalgets møte 19. september 2014

”Rammene for arbeidstid; arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, arbeidstidsdirektivet og forholdet til tariffavtaler” v/ Arbeidstidsutvalgets sekretariat


Arbeidstidsutvalgets møte 8. oktober 2014

I dette møtet var de åtte største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene invitert til å si noe om sine forventninger til utvalget, hva de mener er utfordringer og styrker/svakheter ved dagens regulering.


Arbeidstidsutvalgets møte 10. november 2014


Arbeidstidsutvalgets møte 3. desember 2014

  • ”Den danske produktivitetskommisjonens vurderinger og konklusjoner om arbeidstid” v/ professor Peter Birch Sørensen
  • ”Praktiske erfaringer med arbeidstidsreglene” v/ advokat Ingeborg Moen Borgerud, spesialrådgiver Bjørg Børkje og personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen
  • ”Oversikt over den svenske arbeidstidsreguleringen og aktuelle diskusjoner/temaer om arbeidstid” og ”Diskusjoner mv. i EU om arbeidstid” v/ juristene Maria Nyman og Jonas Hamark ved svenske Arbetsmiljöverket

Arbeidstidsutvalgets møte 14. januar 2015

  • ”Riggutvalgets vurderinger/konklusjoner knyttet til arbeidstid”  v/ leder for Riggutvalget Eivind Reiten og sekretariatsleder for Riggutvalget Svein Brendsund
  • ”Vurderingene til mindretallet i Riggutvalget” v/ forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande
  • ”Praktiske erfaringer med arbeidstidsreglene” v/ advokat Henning Harborg
  • ”Orientering om forslag til endringer i arbeidstidsbestemmelsene” v/Arbeidstidsutvalgets sekretariat

Arbeidstidsutvalgets møte 11. februar 2015

Tema for dette møtet var ”Hvem skal være omfattet av arbeidstidsbestemmelsene?” Arbeidstidsutvalgets sekretariat innledet om temaet, som ble etterfulgt av diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 11. mars 2015

Temaene for dette møtet var ”Hva er arbeidstid?”, ”Arbeidsavtalen og arbeidsplaner ” og ”Hvordan bør arbeidstiden reguleres?”

Arbeidstidsutvalgets sekretariat innledet om de tre temaene, som ble etterfulgt av diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 15. april 2015

Temaet for dette møtet var ”Hvem bør bestemme organiseringen av arbeidstiden?

Arbeidstidsutvalgets sekretariat innledet om temaet, som ble etterfulgt av diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 20. mai 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 16. juni 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 19. august 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 16. september 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 7. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 8. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 14. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 15. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 28. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 29. oktober 2015

Diskusjon i utvalget.


 

Arbeidstidsutvalgets møte 11. november 2015

Diskusjon i utvalget.


Arbeidstidsutvalgets møte 12. november 2015

Diskusjon i utvalget.